taxík maxík

Taxík Maxík

Město Vimperk zahajuje od 02.01. 2020 přepravní službu Taxík Maxík určenou pro seniory starší 65 let a osoby se zdravotním postižením (držitelé průkazu ZTP či ZTP/P starší 35 let)  za sociálními či zdravotními účely.

Služba je určena pro území města Vimperk a jeho osady.

Službu můžete objednávat 48 hodin před plánovaným termínem jízdy na dispečinku zřízeném na odboru sociálních věcí a zdravotnictví a to každý pracovní den v časech od 7:00 do 11:30 hodin.

Dispečink: 773 754 800

Řidič Taxíku Maxíku: 773 754 801.

taxikmaxik@mesto.vimperk.cz

Přepravní služba Taxík Maxík bude realizována v souladu s objednávkami klientů každý pracovní den v časech od 7:00 do 15:00 hod.

Délka jedné jízdy v případě přepravy po území města Vimperk nepřesáhne 20 minut, a to včetně případné čekací doby.

Cena přepravní služby Taxík Maxík je stanovena v jednotné výši a to 40 Kč za 1 jízdu (včetně případné čekací doby) a osobu.

V případě použití vozidla z jednoho místa do téhož cíle více osobami (mimo doprovod) je cena služby:

pro 2 osoby – 30 Kč za jízdu a osobu,

pro 3 osoby – 20 Kč za jízdu a osobu.


Tato cena, která je konečná, bude řidiči uhrazena v hotovosti při nástupu do automobilu. Pokud bude klienta doprovázet další osoba jako doprovod, bude tato doprovázející osoba přepravena zdarma.


Řidič automobilu při nástupu klienta ověří, že klient splňuje podmínky pro přepravu v rámci přepravní služby Taxík Maxík, tzn. že má trvalé bydliště na území města nebo jeho osad a zároveň, že je starší 65 let nebo je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P starším 35 let.


Více informací najdete na webových stránkách města Vimperk v sekci Taxík Maxík – Přepravní podmínky (70 kB PDF).