Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

V souladu s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, byly zpracovány Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí.

Za účelem naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí je orgánu sociálně-právní ochrany dětí výše uvedenou vyhláškou stanovena povinnost zajistit veřejnou dostupnost informací o obsahu vybraných kritérií. Z tohoto důvodu zveřejňuje OSPOD Vimperk informace o kritériích č. 3b, 4a, 4c, 5b, 5d, 13a, 13b. Informace o ostatních kritériích standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí jsou k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví u vedoucí odboru.


Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí jsou aktualizované k datu 25. 04. 2019.

Dokumenty

Standard 3a – Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí – Vnitřní pravidla a postupy (přehled)

Standard 3b – Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Příloha č. 1 k standardu 3b – Rozsah a podmínky poskytování sociálně-právní ochrany dětí

Leták – veřejnost – Informační leták pro veřejnost

Příloha č. 3 ke standardu 3b – leták pro děti – Informační leták pro děti

Standard 4a – Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Standard – 4c – Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Standard – 5b – Přijímání a zaškolování

Standard – 5d – Přijímání a zaškolování

Standard – 13a – Vyřizování a podávání stížností

Standard – 13 b – Vyřizování a podávání stížností