Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

V souladu s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, byly zpracovány Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí.

Za účelem naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí je orgánu sociálně-právní ochrany dětí výše uvedenou vyhláškou stanovena povinnost zajistit veřejnou dostupnost informací o obsahu vybraných kritérií. Z tohoto důvodu zveřejňuje OSPOD Vimperk informace o kritériích č. 3b, 4a, 4c, 5b, 5d, 13a, 13b. Informace o ostatních kritériích standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí jsou k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví u vedoucí odboru.

 

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí (Standard 3b) [PDF 59 kB]

Rozsah a podmínky poskytování sociálně-právní ochrany Městským úřadem Vimperk (Standard 3b, příloha č. 1) [PDF 83 kB]

Informační leták pro veřejnost (Standard 3b, příloha č. 2) [PDF 62 kB]

Informační leták pro děti (Standard 3b, příloha č. 3) [PDF 46 kB]

Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí (Standard 4a) [PDF 107 kB]

Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí (Standard 4c) [PDF 41 kB]

Přijímání a zaškolování (Standard 5b) [PDF 52 kB]

Přijímání a zaškolování (Standard 5d) [PDF 51 kB]

Manuál pro nového zaměstnance OSPOD (Standard 5d, příloha č. 1) [PDF 54 kB]

Vyřizování a podávání stížností (Standard 13a) [PDF 66 kB]

Vyřizování a podávání stížností (Standard 13b) [PDF 62 kB]