Kontakty na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Vimperk

Adresa: Nad Stadionem 199, Vimperk 385 17

Mgr. Michaela Cwieczeková
sociální kurátor
380 070 122
778 410 793
38
Bohumil Hradský
řidič Taxík Maxík
773 754 801
Mgr. Jana Korbelová
vedoucí
388 459 029
725 043 967
31
Michaela Kunešová, DiS.
romský terén. pracovník
388 459 043
778 777 401
36
Bc. Marie Loquenzová
sociálně-právní ochrana dětí, pěstounská péče
388 459 045
778 410 792
35
Mgr. Petra Půbalová
kurátorka pro mládež
388 459 021
602 161 687
32
Václava  Říhová
sociální práce
380 070 121
770 178 990
39
Bc. Dana Seberová
sociálně-právní ochrana dětí
388 459 023
725 043 968
33
Mgr.  Petra  Šísl
sociálně-právní ochrana dětí
388 459 027
777 497 663
34
Bc. Lenka Tomanová
referentka, protidrogový koordinátor,dispečink Taxík Maxík
388 459 024
773 754 800
37