Datum stránky: 11.6.2012

Bezpečnost pro seniory

Vzhledem k tomu, že stále dochází k nárůstu obtěžování seniorů na veřejném prostranství či v jejich bytech a domech a s tím souvisí i nárůst kriminality, požádalo Město Vimperk v letošním roce v rámci programu Prevence kriminality o dotaci na projekt Bezpečnost pro seniory. Výše dotace činí 96.000 Kč.

Cílem tohoto projektu je snížení trestných činů páchaných na seniorech a zvýšení pocitu bezpečí u seniorů v domácím prostředí. Senioři v rámci tohoto projektu obdrží samolepky  Bezpečný domov pro seniory a  Důležitá telefonní čísla a dále také osobní alarm. Senioři tak budou mít možnost rychle si uvědomit při hrozícím nebezpečí, jak se zachovat a kam zavolat. V případě ohrožení pak mohou přímo použít osobní alarm a nepropadnout tak panice. Osobní alarm lze použít jak v domácím prostředí, tak venku, kdy jeho pomocí lze odradit potencionálního pachatele od protiprávního jednání. Další možností je pak i použití alarmu v případě přivolání si pomoci při úrazu či zdravotních potížích.

Součástí tohoto projektu jsou i dvě odborné přednášky o možném nebezpečí, kdy odborní lektoři jsou zajištěni z řad Policie ČR. První přednáška se uskuteční v červnu a druhá v září. Termín červnové přednášky je již stanoven na 15.06.2012 od 10.00 hod v Městském kulturním středisku Vimperk. Druhý termín zářijové přednášky pak bude včas oznámen ve Vimperských novinách. V rámci těchto přednášek budou senioři upozorněni na možná nebezpečí a dále i na skutečnost, jak se při obtěžování neznámou osobou zachovat. V rámci těchto přednášek také všichni účastníci z řad seniorů obdrží již výše uvedené samolepky a osobní alarm. Použití osobního alarmu bude prakticky předvedeno a senioři budou mít rovněž možnost vyzkoušet si jednání v modelových situacích. V dalším kole pak budou probíhat za spolupráce Oblastní charity Vimperk individuální návštěvy seniorů,  zúčastněných i nezúčastněných na přednáškách, ohledně individuálního pohovoru  a kontroly správného vylepení samolepek a používání alarmu. Zhruba v listopadu letošního roku by pak mělo proběhnout zhodnocení efektivity osobních alarmů a informací formou jednoduchého dotazníku.

Projekt je realizován Městem Vimperk. Partnerskou spolupráci pak zajišťuje  Městská policie Vimperk, Policie ČR, Oblastní charita Vimperk, Senior klub Vimperk a Místní organizace Svazu tělesně postižených Vimperk.

 

Mgr. Jana Korbelová

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

 

___________________________________________________________________________

 

POZVÁNKA   NA  PŘEDNÁŠKU

 

Bezpečnost pro seniory

15.06.2012 od 10:00 hod v Městském kulturním středisku Vimperk

                                      

Každý senior obdrží zdarma samolepky Bezpečný domov pro seniory a Důležitá telefonní čísla a dále osobní alarm.

___________________________________________________________________________